Size giày 38

Giày búp bê

VG1

320.000 

Giày bít hậu

1S3

395.000 

Giày bít hậu

GX5

330.000 

GIÀY NỮ

NHK2

360.000 

GIÀY NAM

BL03

350.000 

Giày bít hậu

1S1

395.000 

Giày búp bê

TH506

320.000 

Giày mọi

KM2

560.000 

Dép người lớn tuổi

JM1

310.000 

GIÀY NỮ

NXQ30

320.000