Size giày 40

Giày bít hậu

1S3

380.000 

Giày bít hậu

GX5

330.000 

Giày búp bê

VG1

320.000 

Giày bít hậu

HKM1

420.000 

Giày bít hậu

1S1

380.000 

Giày bít hậu

KD5

380.000 

Giày búp bê

AHT1

310.000 

Giày búp bê

TH506

320.000